Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 1.6.2022

Společnost C.S.CARGO a.s. tímto oznamuje, že s účinností od 1.6.2022 dojde ke změně všech níže uvedených Všeobecných obchodních podmínek, a to tak, že jejich nové znění účinné od 1.6.2022 je následující (C.S.CARGO a.s. tedy tímto zveřejňuje jejich nové znění účinné od 1.6.2022)

Všeobecné obchodní podmínky obstarávání přeprav C.S.CARGO a.s. jako zhotovitel
Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování logistických služeb C.S.CARGO a.s. jako poskytovatel
Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu v mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní dopravě C.S.CARGO a.s. jako dopravce
Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu v mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní dopravě C.S.CARGO a.s. jako odesílatel
Všeobecné obchodní podmínky oprav vozidel C.S.CARGO a.s. jako zhotovitel

"Všeobecné obchodní podmínky obstarávání přeprav - C.S.CARGO Air-Sea, s.r.o. jako zasílatel" (účinné od 20.5.2016), tyto se nahrazují aktuálními "Všeobecnými obchodními podmínkami obstarávání přeprav - C.S.CARGO a.s. jako zasílatel" (s účinností od 1.6.2022), neboť společnost C.S.CARGO Air-Sea, s.r.o., zanikla bez likvidace (dle projektu fúze sloučením) a její jmění přešlo na C.S.CARGO a.s. jako nástupnickou společnost (nástupnická společnost vstoupila do právního postavení zanikající společnosti; zapsáno do obchodního rejstříku dne 30.9.2020).Platné od 20.5.2016

Všeobecné obchodní podmínky obstarávání preprav C.S.CARGO a.s. jako zasílatel
Všeobecné obchodní podmínky obstarávání preprav C.S.CARGO a.s. jako zasílatel C.S.CARGO Air-Sea, s.r.o.
Všeobecné obchodní podmínky oprav vozidel C.S.CARGO a.s. jako zhotovitel
Všeobecné obchodní podmínky pro prepravu v mezinárodní a vnitrostátní silnicní nákladní dopravě C.S.CARGO a.s. jako dopravce
Všeobecné obchodní podmínky pro prepravu v mezinárodní a vnitrostátní silnicní nákladní dopravě C.S.CARGO a.s. jako odesílatel
Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování logistických služeb C.S.CARGO a.s. jako poskytovatel
The General Business Terms and Conditions for Procuring Transportation C.S.CARGO Air-Sea, s.r.o.


Platné od 20.5.2016

Všeobecné obchodní podmínky obstarávání přeprav C.S.CARGO Air-Sea, s.r.o. jako zasílatel
Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu v mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní dopravě C.S.CARGO a.s. jako dopravce
Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu v mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní dopravě C.S.CARGO a.s. jako odesílatel
Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování logistických služeb C.S.CARGO a.s. jako poskytovatel
Všeobecné obchodní podmínky oprav vozidel C.S.CARGO a.s. jako zhotovitel
Všeobecné obchodní podmínky obstarávání přeprav C.S.CARGO a.s. jako zasílatel

Oznámení pro spotřebitele

V případě vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti se spotřebitelskými vztahy mezi spotřebiteli a společností ze skupiny C.S.CARGO se spotřebitelé mohou obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, která je věcně příslušným subjektem pro jeho mimosoudní řešení. Internetová adresa České obchodní inspekce je: www.coi.cz.