Skladování

Poskytujeme služby v oblasti skladování materiálu a zboží. Skladování je realizováno v temperovaných a netemperovaných skladových halách dle specifikace zákazníka (regálové systémy, volná plocha). Systém řízení skladů, s využitím vlastního informačního systému LODiS, pokrývá kompletní logistický řetězec s online výstupy. Samozřejmostí jsou i služby s přidanou hodnotou.

Skladování
Česká republika více než 100 000 m2
Slovensko více než 26 000 m2
Polsko více než 11 000 m2

SKLADOVACÍ SLUŽBY

Temperované i netemperované skladové haly typu A/B

Drive-in

Speciální technika, VNA vozíky, retraky

Hydraulické rampy

Prostory schválené státními orgány pro skladování potravin

Vlastní informační systém LODiS

Celní služby - dočasný celní sklad

Skladování a expedice systémy FIFO, LIFO, FEFO

Dodávky JIT „Just in time“ a JIS „Just in sequence“

Crossdocking

Řízení toku vratných obalů a mytí obalů

Překládka, kompletování a etiketizace zboží

Zpětná logistika

Outsourcing a insourcing dílčích procesů

Skladování s námi

Ve skladech rozmístěných na strategicky významných místech využíváme vlastní informační systém LODiS s možností individuálního přizpůsobení a online monitoringu. Sklady jsou koncipovány pro více teplotních režimů a nabízíme také plochy pro venkovní uskladnění. Poskytujeme skladovací služby (včetně celních služeb a vícesměnného provozu) dle potřeby zákazníka a využíváme synergií podle lokalit k dosažení maximální spokojenosti.

Kvalita našich služeb

Máme certifikaci dle norem ISO 9001 a ISO 14001, pro kvalitní a bezpečnou přepravu potravin disponujeme certifikátem IFS Logistics a splňujeme podmínky systému HACCP. Postupy a procesy si ale stanovujeme i nad rámec požadovaný uvedenými normami. Zároveň si uvědomujeme dopady našeho podnikání na různé oblasti života. V pravidelných intervalech proto vyhodnocujeme funkčnost systému a vylepšujeme jej.

C.S.CARGO Polsko

Kontaktní formulář