Speciální přepravy

Zajišťujeme vnitrostátní i mezinárodní přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů včetně komplexních projektových řešení pro jednorázové i pravidelné dodávky. Nabízíme přepravy do a z Ukrajiny, včetně všech dodatečných služeb. Pro dovoz z Asie využíváme jako alternativu k letecké dopravě silniční i železniční. Nabízíme individuální přístup a moderní flotilu se zkušenými řidiči.

Speciální přepravy

Služby speciálních přeprav

Komplexní řešení (konzultace, celní služby, pojištění)

Průzkumy tras, zajištění úpravy k umožnění průjezdnosti

Přepravy z Ukrajiny a Asie

Výběr nejvhodnějšího způsobu přepravy

Obstarání speciálních kamionů a železničních vozů

Zajištění manipulační techniky pro nakládku a vykládku

FOB včetně zajištění jeřábů

Monitoring zakázky, foto a video dokumentace přepravy

Nadrozměrná přeprava

Přeprava nadrozměrných a nadměrných nákladů vyžaduje individuální přístup a projektové řízení. Nabízíme zkušenosti z této oblasti a postaráme se o optimální, bezpečnou a efektivní přepravu vaší zásilky, včetně zajištění trasy a veškeré administrativy s přepravou spojené. Pro zajištění transportu využíváme plachtových návěsů a nákladních plat. Naší odborníci na speciální přepravy vám navrhnou ideální kombinaci dostupných typů přeprav tak, abyste byli spokojeni po všech stránkách.

Více informací

Přeprava investičních celků

Navrhneme nejlepší způsob demontáže pro transport a zajistíme ochranné balení. Zajistíme nejefektivnější možnou dopravu kamkoliv po světě a zajistíme veškerá povolení a administrativu spojenou s bezpečnou přepravou nákladu.

Železniční a silniční doprava z Asie

Jedná se o každodenní kontejnerovou přepravu po železnici ve směru Asie - Evropa a Evropa - Asie s garancí kapacit. Průměrný tranzit time z Číny do EU činí 25 - 30 dní. U pravidelných každo týdenních přeprav garantujeme zvýhodněné ceny a při vyšším objemu realizovaných přeprav nabízíme zpětný bonus.

Převoz autobusu z Turecka do Plzně

Převoz celkem 28 autobusů z Turecka do Plzně pro následnou montáž elektrického zařízení pro e-busy.

Převoz námořního jeřábu do Francie

Zajistili jsme kompletní dopravu nového námořního jeřábu, rozděleného na díly. Celkem se realizovalo 33 přeprav z toho 8 nadrozměrů

Potrubí do chladící věže

Zajistili jsme dopravu 20m trubek z Německa do Polska na stavbu chladící věže. Specifikem přepravy byla obrovská plachta pro zakrytí nákladu.

Kontaktní formulář