Společenská odpovědnost

Celá skupina C.S.CARGO si je plně vědoma své společenské odpovědnosti a důležitosti zahrnovat veřejně prospěšné aktivity mezi základní cíle svého působení. Již od svého založení v roce 1995 spolupracujeme na řadě projektů lokálního i celorepublikového významu. Vytváříme pracovní prostředí s možností osobního rozvoje a kariérního růstu našich zaměstnanců. Řídíme se Etickým kodexem C.S.CARGO, kde jsou popsána závazná pravidla pro obchodní styk s našimi dodavateli a obchodními partnery.

Společenská odpovědnost

Naše společenská odpovědnost

Nadace a spolky | Všeobecné projekty | Sportovní kluby | Kulturní akce | Environmentální oblast a certifikace | Naše vize - naše mise

Sdružení a nadace

Sdružení APROPO – Podpora lidí s mentálním postižením

Diaklub Nová Paka – Klub podporující děti s diabetem

Czech SAR Team – Tým, jehož hlavní činností je pátrání po osobách (pohřešovaných či ztracených) na území ČR

EUC Nadační fond – Fond pro rozvoj zdravotníků

Sport

HBC Jičín – Extraligový házenkářský klub

Bílí Tygři Liberec – Extraligový hokejový klub

Česká rugbyová unie – Řídící orgán rugby v České republice

Kultura

Festival ARENA

Jičín město pohádky

Pravidelná spolupráce se středními školami a Univerzitou Pardubice

Všeobecné projekty

Projekt „Řidičkou v týmu C.S.CARGO“

Projekt „100 let republiky“ (2018)

Environmentální oblast a certifikace

Společnosti skupiny C.S.CARGO jsou certifikovány dle norem ISO 9001 a ISO 14001. Pokud je to ale možné, stanovujeme postupy a procesy i nad rámec požadovaný uvedenými normami. Naše pracovníky na všech úrovních školíme v ochraně životního prostředí, úsporách energií a zásadách pro minimalizaci negativních dopadů vyplývajících z každodenní činnosti při vykonávání práce.


C.S.CARGO disponuje nákladními vozidly splňujícími evropské emisní normy EURO 6 a EURO 5 EEV. Do svého vozového parku postupně zařazujeme vozidla na alternativní pohony jako jsou CNG, LNG nebo elektromobily.

Sociální odpovědnost C.S.CARGO v ekonomické oblasti

Vytváříme pracovní prostředí s možností osobního rozvoje a kariérního růstu našich zaměstnanců.


Aplikujeme metody a hodnotící systémy vázané přímo na výkon tak, abychom dosáhli maximální motivace našich pracovníků. Vážíme si rovněž jejich loajality, díky které se nám podařilo vybudovat stabilní tým profesionálů a odborníků.


Řídíme se Etickým kodexem C.S.CARGO, kde jsou popsána závazná pravidla pro obchodní styk s našimi dodavateli a obchodními partnery. Odmítáme jakoukoliv diskriminaci, ať už ve vztahu k pohlaví, náboženskému či politickému přesvědčení, původu, věku nebo sexuální orientaci.

Zjistit více

Kontaktní formulář