Skupina C.S.CARGO rostla i v roce 2023

Skupina C.S.CARGO dosáhla v roce 2023 významného růstu tržeb a ziskovosti, a to i přes nepříznivé ekonomické podmínky. Tržby vzrostly na 8 miliard korun, což představuje mírný nárůst oproti roku 2022. Provozní zisk (EBITDA) se zvýšil o 28 % na 701 milionu korun. Investice do obnovy vozového parku, logistických projektů a IT technologií dosáhly celkem 376,5 milionu korun.

„Rok 2023 byl pro nás výzvou, ale také rokem příležitostí. Naše schopnost rychle reagovat na změny na trhu, diverzifikace zákaznického portfolia a investice do klíčových oblastí nám umožnily dosáhnout historicky nejvyšších výsledků. Rosteme díky naší flexibilitě a pravidelným investicím,“ uvedl Aleš Willert, generální ředitel skupiny C.S.CARGO.

V druhé polovině roku 2023 skupina čelila částečné stagnaci ekonomiky a rostoucím nákladům kvůli inflaci. Také pokračoval stupňující tlak na ceny, kvalitu a flexibilitu. I přes tyto výzvy se podařilo silniční nákladní dopravě vzrůst o 8 % a logistice o 13 %. Naopak námořní a letecká doprava zaznamenaly pokles kvůli snížení jednotkových cen. „Naši zákazníci čím dál více diverzifikují riziko nedodávek a zpožděných objednávek a využívají i alternativních řešení. Například konsolidované zásilky v boxech po železnici se staly vhodnou alternativou k problematické námořní dopravě. Klientům tak poskytujeme rychlejší a flexibilnější alternativu, která je zároveň ekologičtější, neboť přispívá k redukci nákladů a emisí CO2,“ dodal Aleš Willert.

V roce 2023 skupina C.S.CARGO pokračovala ve strategii intenzivních investic, kdy do obnovy vozového parku, nových logistických projektů a IT technologií investovala 376,5 milionu korun. Tato investice zahrnovala také projekty kybernetické ochrany, které posílily provozní efektivitu a bezpečnost. V rámci digitalizace procesů skupina implementovala Track and Trace systém sledování zásilek i u smluvních partnerů a pokračuje s automatizací procesů. Důraz je kladen také na udržitelnost podnikání a snižování emisí, ať už pomocí investic do obnovy vozového parku nebo pokračujícím testováním alternativních pohonů. Kromě toho probíhají intenzivní přípravy na ESG certifikaci.

Na konci roku 2023 skupina C.S.CARGO dokončila akvizici firmy PUMR & RYBA, TRANSPORT-SPEDITION, spol. s.r.o., čímž rozšířila nabídku přepravy sypkých materiálů. Skupina v akviziční činnosti pokračovala a v roce 2024 úspěšně převzala téměř 82% podílu společnosti NAD – RESS Senica, a.s. která patří mezi klíčové hráče v oblasti chlazené distribuce a obsluhy zákazníků v segmentu FMCG na Slovensku. Tímto krokem skupina C.S.CARGO výrazně posiluje svou pozici na slovenském trhu a rozšiřuje své kapacity v oblasti specializovaných dopravních služeb. „Pokračujeme v naplňování naší dlouhodobé strategie, diverzifikace činností, a to díky podpoře našich zákazníků a neúnavnému úsilí našich zaměstnanců,“ uzavřel Aleš Willert.

 


14. 06. 2024 Exkurze plzeňských středoškoláků v Jičíně...

Po úspěšném listopadovém zahájení spolupráce se Střední průmyslovou školou dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 na jejich Dni otevřených dveří jsme přišli na řadu my a připravili pro ně celodenní exkurzi provozem jičínského areálu. ...

Zjistit více
04. 06. 2024 Golfisti podpořili Zdravotního klauna ...

V sobotu 1. června jsme v rámci jubilejního 20. ročníku Open Automotive Golf Tour 2024 uspořádali tradiční golfový turnaj C.S.CARGO PARTNERS GOLF CUP 2024, určený pro naše partnery a klienty. Právě díky nim jsme vybrali přes třicet tisíc korun na dobročinné účely....

Zjistit více