Primárna a sekundárna distribúcia pro retailového lídra Tesco

Spoločnosť Tesco vstúpila na český a slovenský trh v roku 1996 a patrí medzi popredných maloobchodných predajcov. V Čechách prevádzkuje viac než 230 obchodov a na Slovensku viac ako 140 obchodov. C.S.CARGO je dlhoročným logistickým partnerom spoločnosti Tesco v celej škále transportných služieb vrátane softvérovej podpory a zaistenia on-line informačných tokov a reportingu.

Klient

Tesco

Vedúci hráč v segmente retail, maloobchodný predajca Tesco, si vybral za svojho dopravcu C.S.CARGO už v roku 2007, keď spoločnosti začali spolupracovať na Slovensku.

Odvtedy sa spolupráca priebežne vyvíjala a formovala podľa toho, akým spôsobom sa menili požiadavky zákazníka, a paralelne s tým sa rozvíjali služby C.S.CARGO.

Sekundárna distribúcia

Pre spoločnosť Tesco zaisťujeme sekundárny typ distribúcie na Slovensku z distribučného centra Beckov, kde sa denne realizuje v priemere viac ako 160 prepráv do rôznych lokalít Slovenska. Stabilne je na tento projekt vyčlenených 80 nákladných vozidiel rôznych rozmerov a špecifikácií. Prepravujeme všetky druhy chladených i nechladených potravín a spotrebného tovaru. Vďaka veľkosti a kvalite vozového parku poskytujeme flexibilitu z hľadiska kapacít pri distribučných špičkách a riešení urgentných prípadov.

Primárna distribúcia

C.S.CARGO spolupracuje s Tesco Primary na viacerých pravidelných projektoch pre rôzne spoločnosti, ako sú Procter & Gamble, Coca-Cola, Metsa Tissue, Pragolaktos a Rajo. C.S.CARGO zabezpečuje pravidelné denné dodávky do distribučných centier Beckov a Prešov na Slovensku a Postřižín v Čechách. Pre Tesco sme sa stali pravidelným a overeným dodávateľom transportných služieb a naša spolupráca sa neustále prehlbuje. Zlepšovaniu efektivity spolupráce napomáha aj novovytvorený dispečing, ktorý optimalizuje prevádzku vozidiel.

160 prepráv denne
80 vozidiel
na tento projekt
1
Ozvite sa nám

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

+421 260 102 010
cscargo.sk@cscargo.eu
Kontakt pre médiá:

Dana Favaro
+420 724 012 632
dana.favaro@amic.cz

C.S.CARGO 2020 © created by GoodShape