Primárna a sekundárna distribúcia pro retailového lídra Tesco

Spoločnosť Tesco vstúpila na český a slovenský trh v roku 1996 a patrí medzi popredných maloobchodných predajcov. V Čechách prevádzkuje viac než 230 obchodov a na Slovensku viac ako 140 obchodov. C.S.CARGO je dlhoročným logistickým partnerom spoločnosti Tesco v celej škále transportných služieb vrátane softvérovej podpory a zaistenia on-line informačných tokov a reportingu.

Klient

Tesco

Vedúci hráč v segmente retail, maloobchodný predajca Tesco, si vybral za svojho dopravcu C.S.CARGO už v roku 2007, keď spoločnosti začali spolupracovať na Slovensku.

Odvtedy sa spolupráca priebežne vyvíjala a formovala podľa toho, akým spôsobom sa menili požiadavky zákazníka, a paralelne s tým sa rozvíjali služby C.S.CARGO.

Sekundárna distribúcia

Pre spoločnosť Tesco zaisťujeme sekundárny typ distribúcie na Slovensku z distribučného centra Beckov, kde sa denne realizuje v priemere viac ako 160 prepráv do rôznych lokalít Slovenska. Stabilne je na tento projekt vyčlenených 80 nákladných vozidiel rôznych rozmerov a špecifikácií. Prepravujeme všetky druhy chladených i nechladených potravín a spotrebného tovaru. Vďaka veľkosti a kvalite vozového parku poskytujeme flexibilitu z hľadiska kapacít pri distribučných špičkách a riešení urgentných prípadov.

Primárna distribúcia

C.S.CARGO spolupracuje s Tesco Primary na viacerých pravidelných projektoch pre rôzne spoločnosti, ako sú Procter & Gamble, Coca-Cola, Metsa Tissue, Pragolaktos a Rajo. C.S.CARGO zabezpečuje pravidelné denné dodávky do distribučných centier Beckov a Prešov na Slovensku a Postřižín v Čechách. Pre Tesco sme sa stali pravidelným a overeným dodávateľom transportných služieb a naša spolupráca sa neustále prehlbuje. Zlepšovaniu efektivity spolupráce napomáha aj novovytvorený dispečing, ktorý optimalizuje prevádzku vozidiel.

160 prepráv denne
80 vozidiel
na tento projekt
Ozvite sa nám

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

+421 260 102 010
cscargo.sk@cscargo.eu
Kontakt pre médiá:

Dana Favaro
+420 724 012 632
dana.favaro@amic.cz

C.S.CARGO 2019 © created by GoodShape