Optimalizácia logistických procesov v spoločnosti Continental

Spoločnosť Continental Automotive Czech Republic je svetovým lídrom vo výrobe brzdových posilňovačov pre osobné automobily. Komponenty dodáva všetkým významným svetovým automobilkám, ako sú Audi, Mercedes, BMW, VW, Škoda, Peugeot, Jaguar atď. C.S.CARGO je dlhoročným logistickým partnerom spoločnosti Continental v celej škále dodávaných dopravných a logistických služieb vrátane softvérovej podpory a zaistenia on-line informačných tokov.

Spolupráca medzi oboma firmami trvá už od konca 90. rokov. Ide najmä o aktivity v oblasti skladovania a dopravy. Za ten čas sa priebežne vyvíjala a formovala podľa toho, akým spôsobom sa menili požiadavky zákazníka a paralelne s tým sa rozvíjali služby C.S.CARGO.

Klient

Continental

Zastupovaní klienti

Klienti
Distribuční centrum

Na 4 000 m2 je v jednom okamihu možné uskladniť 9 000 manipulačných jednotiek a každú minútu do skladu vstúpi a zo skladu vystúpi v priemere 1,25 manipulačnej jednotky. Na expedícii je odbavených približne 45 nákladných vozidiel denne.

Maximální využití plochy

Manipulačné jednotky distribuované v trojzmennom režime z distribučného centra sú určené pre väčšinu výrobcov osobných automobilov v Európe i zámorí, čomu zodpovedá striktné zaistenie najvyšších štandardov bezpečnosti a istoty procesu vr. spätnej trasovateľnosti pohybu každej jednotky.

Monitoring

Popri manipulácii paletových jednotiek je v distribučnom centre poskytovaná služba prebaľovania a sekvencovania jednotlivých kusov tovaru z výrobných do zákazníckych obalov prinášajúca finálnemu odberateľovi výhody Just In Sequence dodávok do výrobného procesu. Doplnkovou činnosťou je priemyselné (umývacia linka) či ručné umývanie obalov.

Logistický proces

sa začína prebierkou v odovzdávacej zóne výrobného závodu, pokračuje prepravou jednotiek do distribučného centra, zaskladnením do regálového systému s jednoznačnou identifikáciou umiestnenia každej jednotky na konkrétnu paletovú pozíciu, vychystaním jednotiek podľa objednávok na princípe FIFO, kompletizáciou vychystávanej dodávky v expedičnej zóne a riadnou identifikáciou jednotky podľa štandardov VDA a vlastnou nakládkou na dopravné prostriedky až po dopravu ku koncovým zákazníkom.

Požiadajte o naše služby

Pre Continental Automotive zaisťujeme komplexné dopravné a logistické služby:

  • import vstupných materiálov do výroby rovnako ako návrat prepravných obalov dodávateľom formou FTL JIT dodávok aj medzinárodná zberná služba,
  • nepretržitá prebierka hotových výrobkov z výrobných priestorov Continetalu a preprava do distribučného centra,
  • riadenie skladu s využitím mobilných on-line terminálov,
  • unikátna identifikácia každej manipulačnej jednotky podľa štandardov VDA,
  • trasovateľnosť kompletnej histórie každej manipulačnej jednotky od príjmu po expedíciu,
  • sekvencovanie jednotlivých kusov tovaru z výrobných do zákazníckych obalov (JIS),
  • expedícia hotových výrobkov podľa FIFO princípu,
  • priemyselné (umývacia linka) a ručné umývanie obalov,
  • vizuálna kontrola kvality pri procese prebaľovania,
  • export hotových výrobkov do krajín EÚ rôznymi typmi vozidiel vrátane režimu JIT a expresných zásielok.
4000 m2
1,25 ks/min
45 vozidiel denne
1
Ozvite sa nám

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

+421 260 102 010
cscargo.sk@cscargo.eu
C.S.CARGO 2021 © created by GoodShape