Railway

C.S.CARGO Railway ponúka kompletné logistické riešenie železničnej prepravy, ktoré je v súčasnosti najekonomickejšie a najekologickejšie predovšetkým v rámci veľkoobjemových, ťažkých a pravidelných prepráv.

Žiadajte naše služby

Cieľom je vytvoriť v kombinácii s najväčším kamiónovým parkom v Českej republike kompaktný prepravný produkt, ktorý ponúka výhody oboch typov prepráv, t. j. cestnej a železničnej.

Produkty pre automobilový priemysel

Výhody železničnej prepravy

 • možnosť nákladnej prepravy veľkých a nadmerných nákladov (vrátane ľahkých objemných)
 • vysoká nosnosť (jeden krytý železničný vagón nahradí z hľadiska nosnosti tri vozidlá)
 • možnosť výberu typu vagónu na prepravu nákladu (vagón sa volí v závislosti od druhu prepravovaného tovaru, od času a podmienok prepravy)
 • dodanie tovaru bez ohľadu na podmienky okolitého prostredia 
 • relatívne nízka cena (kombinácia a priebežné porovnanie s ostatnými druhmi prepravy)
 • minimálne riziká
  straty alebo poškodenia nákladu
 • presný čas príjazdu tovaru na miesto určenia (vytváranie variabilných, vopred stanovených jazdných harmonogramov, minimalizácia rizík so zdržaním súprav)
Žiadajte naše služby

Tovar prepravujeme podľa podmienok INCOTERMS® 2010 (medzinárodné podmienky platné pre prepravu tovaru). Pre viac informácií o železničnej preprave kontaktujte nášho obchodného zástupcu: sales@cscargo.com

Služby spojené s medzinárodnou železničnou prepravou

 • obsluhovanie nákladu (váženie, značenie, spracovanie dopravnej dokumentácie)
 • colné služby
 • poistenie
 • preprava nákladu v kontajneroch v kombinácii železnica – cesta
 • vypracovanie optimálnych schém prepravy tovaru s využitím železničnej dopravy (na území Ruskej federácie a v medzinárodnom styku)
 • možnosť nákladnej dopravy „odo dverí do stanice určenia“ a „odo dverí k dverám“ 
 • pravidelné sledovanie vagónov a kontajnerov v železničnej doprave po trase prepravy
 • 100 % poistenie (začína platiť od prevzatia tovaru u odosielateľa nákladu a končí sa jeho odovzdaním konečnému príjemcovi nákladu po preprave s využitím železničnej dopravy)
 • možnosť prepravy nebezpečného nákladu a tiež neštandardného a rýchlo sa kaziaceho tovaru
 • Preprava v špeciálnych kontajneroch
Žiadajte naše služby

Tovar prepravujeme podľa podmienok INCOTERMS® 2010 (medzinárodné podmienky platné pre prepravu tovaru). Pre viac informácií o železničnej preprave kontaktujte nášho obchodného zástupcu: sales@cscargo.com

Produkty C.S.CARGO Railway
pre automobilový priemysel

Prepravy rozložených (ČKD, SKD) automobilov do Ruskej federácie

Od septembra roku 2013 ponúka a prevádzkuje C.S.CARGO Railway systém železničnej dopravy ucelených kontajnerových vlakov do hlavných montážnych a technologických centier automobilového priemyslu v Rusku (Kaluga, Nižnyj Novgorod a Togliatti) a bývalých krajín CIS. Pravidelné ucelené vlaky sú smerované cez prekladisko v Breste v pevných časových harmonogramoch garantujúcich celkový čas prepravy 4 alebo 5 dní.

Rozložené automobily
Motor

Prepravy materiálu a dielcov pre dodávateľov v automobilovom priemysle – „Ruský Shuttle“

Pre dodávateľov v automobilovom priemysle je pripravený pravidelný „shuttle“ smerom ku kľúčovej priemyselnej zóne v Ruskej federácii. Doprava kombinuje pravidelné kontajnerové vlaky s parametrami premium freight s kamiónovými dopravami na „prvých, resp. posledných míľach“. Cieľom je kompaktný produkt umožňujúci v ekonomicky výhodných podmienkach vytvoriť časovo definovaný tok tovaru medzi strednou Európou a krajinami na východ od Európskej únie.

Prepravy via Stredný a Ďaleký východ

C.S.CARGO Railway sa systematicky zaoberá vytváraním vlakových spojení do krajín na Strednom a Ďalekom východe, t. j. predovšetkým do Kazachstanu, Uzbekistanu, Iránu, Mongolska a Číny. V úzkej spolupráci s bieloruskými a ruskými partnermi vytvára konvenčné i kontajnerové železničné vlaky. Súčasťou tohto produktu sú i prepravy hotových áut s možnosťou lokálnej distribúcie.

Automobil

Prepravy hotových automobilov v kombinácii železnice, kamióny, more

V rámci tvorby kompaktných produktov sú pripravené produkty na prepravu hotových áut, popr. áut v rozloženosti ČKD, SKD v kombinácii železnica – more doplnené o kamiónovú dopravu pre kritické miesta. Cieľom je poskytnutie kompletnej služby cez európske prístavy do krajín, kde je tento servis pre kritické množstvá doplnkom železničných prepráv – napr. Irán či Turecko.

1
Ozvite sa nám

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

+421 260 102 010
cscargo.sk@cscargo.eu
Kontakt pre médiá:

Dana Favaro
+420 724 012 632
dana.favaro@amic.cz

C.S.CARGO 2019 © created by GoodShape