INCOTERMS 2010

Grupa E Sprzedający bierze na siebie minimalne ryzyko – oddaje towar do dyspozycji kupującego w swoim zakładzie lub innym ustalonym miejscu. Dalej odpowiedzialność za towar przechodzi w całości na Kupującego.
delivery item seller's premises carrier port of shipment port of destination quay in the port of destination buyer's premises (in the country of destination)

EXW

Z zakładu
(ustalone miejsce)
Transport
Zapewnienie transportu i ustalenie jego warunków jest po stronie kupującego.
Ryzyko
Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie, kiedy otrzymał towar do dyspozycji.
Koszty
Kupujący ponosi koszty od momentu, kiedy otrzymał towar do dyspozycji.
Cło
Kupujący na własne ryzyko dokonuje odprawy celnej i ponosi jej koszty.
Grupa F Sprzedający dostarcza towar przewoźnikowi, którego wybrał i wskazał kupujący. Sprzedający nie odpowiada za ustalenie warunków transportu ani za zapłatę za właściwy (główny) transport.
delivery item seller's premises carrier port of shipment port of destination quay in the port of destination buyer's premises (in the country of destination)

FCA

Franco przewoźnik
(określone miejsce)
Transport
Zapewnienie transportu i ustalenie jego warunków jest po stronie kupującego.
Ryzyko
Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie przekazania towaru w określonym miejscu przewoźnikowi określonemu przez kupującego.
Koszty
Koszty przechodzą na kupującego w momencie przekazania towaru w określonym miejscu przewoźnikowi określonemu przez kupującego.
Cło
Kupujący musi na własne ryzyko i koszt zorganizować wszystkie licencje importowe.

FAS

Franco wzdłuż burty statku
(określony port załadunku)
Transport
Zapewnienie transportu i ustalenie jego warunków jest po stronie kupującego.
Ryzyko
Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia towaru do burty statku określonego przez kupującego w określonym porcie.
Koszty
Koszty przechodzą na kupującego w momencie dostarczenia towaru do burty statku określonego przez kupującego w określonym porcie.
Cło
Kupujący musi na własne ryzyko i koszt zorganizować zezwolenia importowe i dokonać odprawy celnej obejmującej import towaru i jego przewóz przez wszystkie kraje.

FOB

Franco statek
(określony port załadunku)
Transport
Zapewnienie transportu i ustalenie jego warunków jest po stronie kupującego.
Ryzyko
Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie przekroczenia przez towar burty statku w ustalonym porcie załadunku.
Koszty
Koszty przechodzą na kupującego w momencie przekroczenia przez towar burty statku w ustalonym porcie załadunku.
Cło
Kupujący musi na własne ryzyko i koszt zorganizować wszystkie licencje importowe.
Grupa C Sprzedający jest zobowiązany do zorganizowania transportu i jego opłacenia, nie odpowiada za ryzyko związane z przewozem (uszkodzenie czy utrata towaru)
delivery item seller's premises carrier port of shipment port of destination quay in the port of destination buyer's premises (in the country of destination)

CFR

Koszt i fracht
(określony port przeznaczenia)
Transport
Zapewnienie transportu i ustalenie jego warunków należy do sprzedającego.
Ryzyko
Ryzyko utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia towaru na pokład statku.
Koszty
Koszty i przewoźne za dostarczenie towaru do wyznaczonego portu ponosi sprzedający.
Cło
Kupujący musi na własne ryzyko i koszt zorganizować zezwolenia importowe i dokonać odprawy celnej obejmującej import towaru i jego przewóz przez wszystkie kraje.

CIF

Koszt, ubezpieczenie i fracht
(określony port przeznaczenia)
Transport
Zapewnienie transportu i ustalenie jego warunków należy do sprzedającego.
Ryzyko
Ryzyko utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia towaru na pokład statku.
Koszty
Koszty i przewoźne za dostarczenie towaru do wyznaczonego portu ponosi sprzedający.
Cło
Kupujący musi na własne ryzyko i koszt zorganizować zezwolenia importowe i dokonać odprawy celnej obejmującej import towaru i jego przewóz przez wszystkie kraje.

CPT

Przewoźne opłacone do
(określony port przeznaczenia)
Transport
Zapewnienie transportu i ustalenie jego warunków należy do sprzedającego.
Ryzyko
Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia towaru do pierwszego przewoźnika.
Koszty
Koszty i przewoźne za dostarczenie towaru do wyznaczonego portu ponosi sprzedający.
Cło
Sprzedający na własne ryzyko i koszt organizuje odprawę celną eksportową.

CIP

Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do
(określony port przeznaczenia)
Transport
Zapewnienie transportu i ustalenie jego warunków należy do sprzedającego.
Ryzyko
Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia towaru do pierwszego przewoźnika.
Koszty
Koszty i przewoźne za dostarczenie towaru do wyznaczonego portu ponosi sprzedający.
Cło
Sprzedający na własne ryzyko i koszt organizuje odprawę celną eksportową.
Grupa D Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru. Sprzedający ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z całą trasą przewozu towaru, aż do miejsca przeznaczenia.
delivery item seller's premises carrier port of shipment port of destination quay in the port of destination buyer's premises (in the country of destination)

DAP

Dostarczone do miejsca
(określone miejsce przeznaczenia)
Transport
Zapewnienie transportu i ustalenie jego warunków należy do sprzedającego.
Ryzyko
Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia towaru do terminalu przeznaczenia.
Koszty
Sprzedający ponosi ryzyko związane z dostarczeniem towaru na ustalone miejsce przeznaczenia, z wyłączeniem rozładunku z ostatniego środka transportu.
Cło
Sprzedający musi na własne ryzyko i koszt zorganizować odprawę celną eksportową.

DAT

Dostarczone do terminalu
(określony port przeznaczenia)
Transport
Sprzedający zapewnia transport do terminalu przeznaczenia.
Ryzyko
Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia towaru do terminalu przeznaczenia.
Koszty
Sprzedający ponosi koszty związane z dostarczeniem towaru i jego wyładunkiem w terminalu w określonym porcie lub miejscu przeznaczenia.
Cło
Sprzedający na własne ryzyko i koszt organizuje odprawę celną eksportową.

DDP

Dostarczone, cło opłacone
(określone miejsce przeznaczenia)
Transport
Zapewnienie transportu i ustalenie jego warunków należy do sprzedającego.
Ryzyko
Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia towaru do terminalu przeznaczenia.
Koszty
Sprzedający ponosi ryzyko związane z dostarczeniem towaru na ustalone miejsce przeznaczenia, z wyłączeniem rozładunku z ostatniego środka transportu.
Cło
Sprzedający musi na własne ryzyko i koszt zorganizować odprawę celną eksportową.
28
Napiszcie do nas

Wysyłając formularz zapytania, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

+48 33 856 37 37
poland@cscargo.eu
C.S.CARGO 2022 © created by GoodShape