Railway

C.S.CARGO Railway nabízí kompletní logistická řešení železniční přepravy, která je v současnosti nejekonomičtější a nejekologičtější především v rámci velkoobjemových, těžkých a pravidelných přeprav.

Poptejte naše služby

Cílem je vytvořit v kombinaci s největším kamionovým parkem v České republice kompaktní přepravní produkt, který nabízí výhody obou typů přeprav, tj. silniční a železniční.

Produkty pro automobilový průmysl

Výhody železniční přepravy

 • možnost nákladní přepravy velkých a nadměrných nákladů (včetně lehkých objemných)
 • vysoká nosnost (jeden krytý železniční vagon nahradí z hlediska nosnosti tři vozidla)
 • možnost výběru typu vagonu pro přepravu nákladu (vagon se volí v závislosti na druhu přepravovaného zboží, na době a podmínkách přepravy)
 • dodání zboží bez ohledu na podmínky okolního prostředí
 • relativně nízká cena (kombinace a průběžné srovnání s ostatními druhy přepravy)
 • minimální rizika ztráty nebo poškožení nákladu
 • přesný čas příjezdu zboží na místo určení (vytváření variabilních předem stanovených jízdních harmonogramů, minimalizace rizik se zdržením souprav)
Poptejte naše služby

Zboží přepravujeme dle podmínek INCOTERMS® 2010 (mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží). Pro více informací o železniční přepravě kontaktujte našeho obchodního zástupce: obchod@cscargo.cz

Služby spojené s mezinárodní železniční přepravou

 • obsluhování nákladu (vážení, značení, zpracování dopravní dokumentace)
 • celní služby
 • pojištění
 • přeprava nákladu v kontejnerech v kombinaci železnice-silnice
 • vypracování optimálních schémat přepravy zboží s využitím železniční dopravy (na území Ruské federace a v mezinárodním styku)
 • možnost nákladní dopravy „ode dveří do stanice určení“ a „ode dveří ke dvěřím“
 • pravidelné sledování vagonů a kontejnerů v železniční doprave po trase přepravy
 • 100% pojištění (začíná platit od převzetí zboží u odesílatele nákladu a končí jeho předáním konečnému příjemci nákladu po přepravě s využitím železniční dopravy)
 • možnost přepravy nebezpečeného nákladu a také nestandardního a rychle se kazícího zboží
 • přeprava ve speciálních kontejnerech
Poptejte naše služby

Zboží přepravujeme dle podmínek INCOTERMS® 2010 (mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží). Pro více informací o železniční přepravě kontaktujte našeho obchodního zástupce: obchod@cscargo.cz

Produkty C.S.CARGO Railway
pro automobilový průmysl

Přepravy rozložených (CKD, SKD) automobilů do Ruské federace

Od září roku 2013 nabízí a provozuje C.S.CARGO Railway systém železniční dopravy ucelených kontejnerových vlaků do hlavních montážních a technologických center automobilového průmyslu v Rusku (Kaluga, Nižnyj Novgorod a Togliatti) a bývalých zemích CIS. Pravidelné ucelené vlaky jsou směřovány přes překladiště v Brestu v pevných časových harmonogramech garantujících celkovou dobu přepravy 4 nebo 5 dnů.

Rozložené automobily
Motor

Přepravy materiálu a dílů pro dodavatele v automobilovém průmyslu – „Ruský Shuttle“

Pro dodavatele v automobilovém průmyslu je připraven pravidelný „shuttle“ směrem klíčové průmyslové zóny v Ruské federaci. Doprava kombinuje pravidelné kontejnerové vlaky s parametry premium freight s kamionovými dopravami na „prvních, resp. posledních mílích“. Cílem je kompaktní produkt umožňující v ekonomicky výhodných podmínkách vytvořit časově definovaný tok zboží mezi střední Evropou a zeměmi na východ od Evropské unie.

Přepravy via Střední a Dálný východ

C.S.CARGO Railway se systematicky zabývá vytvářením vlakových spojení do zemí na Středním a Dálném východě, tj. především do Kazachstánu, Uzbekistánu, Íránu, Mongolska a Číny. Va úzké spolupráci sa běloruskými aa ruskými partnery vytváří konvenční ia kontejnerové železniční vlaky. Součástí tohoto produktu jsou ia přepravy hotových aut sa možností lokální distribuce.

Automobil

Přepravy hotových automobilů v kombinaci železnice, kamiony, moře

V rámci tvorby kompaktních produktů jsou připraveny produkty na přepravu hotových aut, popř. aut v rozloženosti CKD, SKD v kombinaci železnice-moře doplněné o kamionovou dopravu pro kritická místa. Cílem je poskytnutí kompletní služby přes evropské přístavy do zemí, kde je tento servis pro kritická množství doplňkem železničních přeprav – např. Írán či Turecko.

1
Ozvěte se nám

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

+420 493 506 111
cscargo@cscargo.cz
C.S.CARGO 2023 © created by GoodShape