INCOTERMS 2010

Skupina E Predávajúci má minimálnu zodpovednosť a riziko, dáva tovar k dispozícii kupujúcemu vo svojom závode alebo v inom dohodnutom mieste. Kupujúci zaň ďalej zodpovedá sám.
dodacia položka závod predávajúceho dopravca nakladací prístav vykladací prístav nábrežie v prístave vykladacom miesto určenia v krajine dovozu

EXW

zo závodu
(dohodnuté miesto)
Preprava
Obstaranie a dohodnutie podmienok prepravy patrí kupujúcemu.
Riziká
Riziko prechádza na kupujúceho od okamihu, keď mu je daný tovar k dispozícii.
Náklady
Náklady prechádzajú na kupujúceho od okamihu, keď mu je daný tovar k dispozícii.
Preclenie
Kupujúci obstaráva na vlastné nebezpečenstvo a náklady colné odbavenie vo vývoze.
Skupina F Predávajúci je tu vyzvaný na dodanie tovaru dopravcovi, ktorého určí kupujúci. Predávajúci nie je zodpovedný za dohodnutie prepravných podmienok ani za úhradu hlavného prepravného.
dodacia položka závod predávajúceho dopravca nakladací prístav vykladací prístav nábrežie v prístave vykladacom miesto určenia v krajine dovozu

FCA

vyplatene dopravcovi
(dohodnuté miesto)
Preprava
Obstaranie a dohodnutie podmienok prepravy patrí kupujúcemu.
Riziká
Riziko prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru na určenom mieste dopravcovi menovanému kupujúcim.
Náklady
Náklady prechádzajú na kupujúceho dodaním tovaru na určenom mieste dopravcovi menovanému kupujúcim.
Preclenie
Kupujúci musí obstarať na vlastné nebezpečenstvo a náklady všetky dovozné licencie.

FAS

vyplatene k boku lode
(dohodnutý prístav nalodenia)
Preprava
Obstaranie a dohodnutie podmienok prepravy patrí kupujúcemu.
Riziká
Riziko prechádza na kupujúceho dodaním tovaru k boku lode menovanej kupujúcim v dohodnutom prístave.
Náklady
Náklady prechádzajú na kupujúceho dodaním tovaru k boku lode menovanej kupujúcim v dohodnutom prístave.
Preclenie
Kupujúci je povinný obstarať na svoje riziko a náklady dovozné povolenia a vykonať colné odbavenie vzťahujúce sa na dovoz tovaru a jeho prepravu cez ktorúkoľvek krajinu.

FOB

vyplatene na loď
(dohodnutý prístav nalodenia)
Preprava
Obstaranie a dohodnutie podmienok prepravy patrí kupujúcemu.
Riziká
Riziko prechádza na kupujúceho prechodom tovaru cez zábradlie lode v dohodnutom prístave nalodenia.
Náklady
Náklady prechádzajú na kupujúceho prechodom tovaru cez zábradlie lode v dohodnutom prístave nalodenia.
Preclenie
Kupujúci musí obstarať na vlastné nebezpečenstvo a náklady všetky dovozné licencie.
Skupina C Predávajúci je povinný dohodnúť podmienky prepravy a uhradiť prepravné, ale nie je zodpovedný za riziká spojené s touto prepravou (poškodenie tovaru, strata).
dodacia položka závod predávajúceho dopravca nakladací prístav vykladací prístav nábrežie v prístave vykladacom miesto určenia v krajine dovozu

CFR

náklady a prepravné
(dohodnutý prístav určenia
Preprava
Obstaranie a dohodnutie podmienok prepravy patrí predávajúcemu.
Riziká
Riziko straty a poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, hneď ako je tovar dodaný na palubu lode.
Náklady
Náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého prístavu určenia nesie predávajúci.
Preclenie
Kupujúci je povinný obstarať na svoje riziko a náklady dovozné povolenia a vykonať colné odbavenie vzťahujúce sa na dovoz tovaru a jeho prepravu cez ktorúkoľvek krajinu.

CIF

náklady, poistenie a prepravné
(dohodnutý prístav určenia)
Preprava
Obstaranie a dohodnutie podmienok prepravy patrí predávajúcemu.
Riziká
Riziko straty a poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, hneď ako je tovar dodaný na palubu lode.
Náklady
Náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého prístavu určenia nesie predávajúci.
Preclenie
Kupujúci je povinný obstarať na svoje riziko a náklady dovozné povolenia a vykonať colné odbavenie vzťahujúce sa na dovoz tovaru a jeho prepravu cez ktorúkoľvek krajinu.

CPT

preprava platená do
(dohodnuté miesto určenia
Preprava
Obstaranie a dohodnutie podmienok prepravy patrí predávajúcemu.
Riziká
Riziko prechádza na kupujúceho dodaním tovaru do starostlivosti prvého dopravcu.
Náklady
Náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého miesta určenia nesie predávajúci.
Preclenie
Predávajúci obstaráva na vlastné nebezpečenstvo a náklady colné odbavenie vo vývoze.

CIP

preprava a poistenie platené do (dohodnuté miesto určenia)
Preprava
Obstaranie a dohodnutie podmienok prepravy patrí predávajúcemu.
Riziká
Riziko prechádza na kupujúceho dodaním tovaru do starostlivosti prvého dopravcu.
Náklady
Náklady na prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého miesta určenia nesie predávajúci.
Preclenie
Predávajúci obstaráva na vlastné nebezpečenstvo a náklady colné odbavenie vývozu.
Skupina D Predávajúci má povinnosť dodania. Predávajúci je povinný niesť všetky náklady a riziká spojené s celou trasou prepravy tovaru až do dohodnutého miesta určenia.
dodacia položka závod predávajúceho dopravca nakladací prístav vykladací prístav nábrežie v prístave vykladacom miesto určenia v krajine dovozu

DAP

s dodaním na miesto
Preprava
Obstaranie a dohodnutie podmienok prepravy patrí predávajúcemu.
Riziká
Predávajúci nesie nebezpečenstvo spojené s dodaním tovaru v dohodnutom mieste určenia na prichádzajúcom dopravnom prostriedku nevyložene.
Náklady
Predávajúci nesie všetky náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutom mieste určenia na prichádzajúcom dopravnom prostriedku nevyložene.
Preclenie
Predávajúci obstaráva na vlastné nebezpečenstvo a náklady všetky vývozné i dovozné licencie a tiež colné odbavenie.

DAT

s dodaním na terminál
Preprava
Predávajúci obstará prepravu na terminál určenia.
Riziká
Riziko prechádza na kupujúceho dodaním na terminál určenia.
Náklady
Predávajúci nesie riziko a náklady spojené s dodaním tovaru a jeho vykládkou v prekladisku v menovanom prístave alebo mieste určenia.
Preclenie
Predávajúci obstaráva na vlastné nebezpečenstvo a náklady colné odbavenie vo vývoze.

DDP

s dodaním clo platené
(dohodnuté miesto určenia)
Preprava
Obstaranie a dohodnutie podmienok prepravy patrí predávajúcemu.
Riziká
Predávajúci nesie nebezpečenstvo spojené s dodaním tovaru v dohodnutom mieste určenia na prichádzajúcom dopravnom prostriedku nevyložene.
Náklady
Predávajúci nesie všetky náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutom mieste určenia na prichádzajúcom dopravnom prostriedku nevyložene.
Preclenie
Predávajúci obstaráva na vlastné nebezpečenstvo a náklady všetky vývozné i dovozné licencie a tiež colné odbavenie.
28
Ozvite sa nám

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

+421 260 102 010
cscargo.sk@cscargo.eu
C.S.CARGO 2023 © created by GoodShape