Cestná nákladná doprava

Vnútroštátna doprava aj export a import do krajín EÚ a východnej Európy. Žiadajte naše služby

Ponúkame široké portfólio služieb, vysokú kvalitu, moderný vozový park a v neposlednom rade vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorí sú pripravení ponúknuť našim obchodným partnerom riešenie priamo „na mieru“. To všetko za podpory vlastných IT technológií a systémov.

Systém riadenia dopravy

Náš systém riadenia dopravy umožňuje plánovanie ideálnej trasy prepravy. Tým sa znižujú náklady našich obchodných partnerov a zároveň minimalizujú negatívne dopady na životné prostredie. On-line sledovanie pohybu vozidiel pomocou GPS dovoľuje rýchlo reagovať na prekážky vzniknuté na trase (zápchy, obchádzky) a efektívnu komunikáciu dispečera s vodičom.

Medzinárodná aj vnútroštátna nákladná doprava

C.S.CARGO je špecialista na cestnú prepravu nákladov, či už ide o vnútroštátnu dopravu, exporty alebo importy v krajinách EÚ aj mimo nej a prepravu v rámci tretích krajín. Skupina C.S.CARGO pôsobí prostredníctvom dcérskych spoločností v štyroch krajinách stredoeurópskeho regiónu (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Nemecko) a v Rusku.

Žiadajte naše služby

Ponúkané typy prepráv

Ponúkané typy prepráv

Výhody nákladnej cestnej dopravy

 • On-line monitoring jednotlivých prepráv.
 • Dlhodobé skúsenosti
  v odbore
 • Rozsiahly vozový park
 • Vyššia rýchlosť a flexibilita dodávok vďaka vlastným IT technológiám.
 • Plachtové, chladiarenské a mraziarenské prepravy.
 • Realizácia prepravy pre nadrozmerný, nebezpečný (ADR) a atypický tovar.
 • Realizácia dopravy v režimoch:
  • Just in Time
  • Just in Sequence
  • Milk-run
  • Kan-ban
  • Cross-dock
 • Priama nadväznosť na logistické služby.

Tovar prepravujeme podľa podmienok INCOTERMS® 2010 (medzinárodné podmienky platné pre prepravu tovaru). Pre viac informací o nákladní automobilové dopravě kontaktujte našeho obchodního zástupce: sales@cscargo.com

Žiadajte naše služby

Pozemná nákladná doprava
na mieru

C.S.CARGO dokáže prepravovať rozdielne náklady. Prispôsobíme dopravu na mieru vášmu podnikaniu.

Konkurenčnou výhodou C.S.CARGO je široká pobočková sieť, veľké portfólio preverených a zmluvne viazaných dopravcov a v neposlednom rade sledovacie systémy umožňujúce nepretržitý monitoring tovaru. V kombinácii s moderným vozovým parkom garantujeme vyzdvihnutie a dodanie zásielky v požadovanom čase a v očakávanej kvalite.

Na zaistenie včasnej, presnej a úspornej prepravy nám slúžia sofistikované IT systémy:

Spoľahlivú a včasnú výmenu dát so zákazníkom zaisťuje platforma EDI a Webové služby.

Tradične prepravujeme tovar pre priemyselné odvetvia

Preprava tovaru pre priemyselné odvetvia

Vozový park nákladných
áut a ťahačov

Skupina C.S.CARGO disponuje rozsiahlou flotilou moderných a pravidelne servisovaných vozidiel. Naše nákladné autá spĺňajú prísne európske ekologické normy EURO 5 a EURO 5 EEV.

Kvalita nami poskytovaných služieb sa však neopiera iba o prvotriedny vozový park. Neoddeliteľnou súčasťou úspechu je pre nás predovšetkým tím profesionálnych a spoľahlivých vodičov, ktorých výberu venujeme náležitú pozornosť.

Vozidlá C.S.CARGO sú vybavené

Online monitoring počas prepravy
Mobilným telefonem
Carnet TIR
Vozidlá C.S.CARGO sú vybavené

Parametry vozidel

Veľkoobjemové súpravy

dĺžka (m) vnútorná šírka (m) vnútorná výška (m) tonáž (t) počet paliet
120 CBM 7,30 + 8,16 2,48 3,00 24 38
120 CBM 7,72 + 7,72 2,48 3,00 24 38
120 CBM 6,25 + 9,3 2,48 3,00 22 38
Výmenná nadstavba 7,70 + 7,70 22,2 38
Dvojpodlažník 7,70 + 7,70 2,48 3,00 23,5 38/76
120 CMB (jen CZ) 7,76 + 7,76 2,48 3,00 31 38

Návesové súpravy

dĺžka (m) vnútorná šírka (m) vnútorná výška (m) tonáž (t) počet paliet
100 CBM 13,62 2,48 3,00 25 34
90 CBM 13,62 2,48 2,7 25,5 34
FRIGO 13,41 2,47 2,63 24 33
Případové studie

Viac informácií o efektivite prepravy nájdete v prípadových štúdiách

Import a export

Viac informácií o importe a exporte

Výhody pro dopravce

10
Ozvite sa nám

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

+421 260 102 010
cscargo.sk@cscargo.eu
C.S.CARGO 2023 © created by GoodShape