Chráněné dílny

S využitím naší služby snížíte náklady ve výrobě, například při jednoduché montáži či kompletaci výrobků nebo při jejich vizuálních kontrolách.

Poptejte naše služby

Provozujeme chráněné dílny, kde zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, kterým pomáháme se začleněním do normálního života.

Výsledkem je optimalizace provozu a bonus v podobě náhradního plnění dle § 18 vyhlášky MPSV ČR č. 518/2004 Sb.

Pro splnění tzv. povinného podílu (odvodu náhradního plnění) existují tři způsoby:

  • zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením
    (dále jen OZP) v poměru min. 4% k celkovému počtu zaměstnanců,
  • odvést do státního rozpočtu 2,5 průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP,
  • náhradní plnění, tedy odebrat výrobky či služby od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením

C.S.CARGO Services a.s. je v roce 2016 zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a tím tedy splňuje podmínku uvedenou v ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Odebíráním výrobků nebo služeb od Společnosti nebo zadáváním zakázek Společnosti tedy další subjekty (jako zaměstnavatelé) plní svoji zákonnou povinnost stanovenou v § 81 odst. 1, odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

40 Pracovníků

V současnosti zaměstnáváme více než 40 pracovníků, kteří zajišťují služby z oblasti montáže, kompletace a přebalování výrobků, či ručně opracovávají materiál.

Spolu s jednotlivými službami nabízíme také outsourcing vybraných logistických a výrobních činností.

Nejprve provedeme revizi
stávajícího provozu
Navrhneme řešení
Představíme možnosti převzetí, realizaci činností, harmonogram implementace a cenovou nabídku
Výsledkem je snížení nákladů a zvýšení zisků

Seznam našich služeb

Lokality chráněných dílen

Mapa lokalit dílen
76
Ozvěte se nám

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

+420 493 506 111
cscargo@cscargo.cz
C.S.CARGO 2022 © created by GoodShape